ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย
  
บริษัท พารากอน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ
  
PARAGON ELECTRONICS Co., LTD.
ชื่อย่อ
  
PEC
ก่อตั้ง
  
7 พฤศจิกายน 2546
ลักษณะธุรกิจ
  
ให้บริการงานอุตสาหกรรมเพื่อการลดต้นทุนในการผลิต ประกอบ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ประสบการณ์
  
ตรวจสอบ ซ่อม คัดเลือกและทำความสะอาดชิ้นส่วน ชิ้นส่วนประเภท Flexible Printed Circuit ของ HDD (Clean, Sort and Visual Inspection) ด้วยกล้องไม่โครสโคปกำลังขยาย 10 – 30 เท่า
ประกอบชิ้นส่วนเครื่องกรองน้ำ (Assembly)
ลักษณะพื้นที่
  
Clean Room Class 10,000 / 100,000
Dissipative Floor
ESD Protection Design

Request a free consultation!
 
Paragonelectronics © 2009. All Rights Reserved

Privacy Policy  |  Terms Of Use